Foto-005_resize
Firma rozpoczęła działalność na kieleckim rynku budowlanym w 1996 roku zdobywając w minionym czasie niezbędne doświadczenie w realizacji szerokiej gamy usług budowlanych. Jesteśmy profesjonalną firmą budowlaną z wiloletnimi tradycjami. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu prac związanych z budową, remontem, modernizacją i adaptacją budynków, a także ich restauracją. Wykorzystujemy nowoczesne technologie i materiały, które w połączeniu z rzetelnością i wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników gwarantują klientom otrzymanie usług na najwyższym poziomie. Do naszych zalet można również zaliczyć szeroki zakres proponowanych usług.
W naszej firmie zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów oraz doświadczoną kadrę pracowniczą, która posiada solidne przygotowanie do zawodu. Nasi pracownicy stanowią wyselekcjonowaną grupę fachowców, którzy w czasie wieloletniej pracy, zapoznali się z różnorodnymi problemami pojawiającymi się w trakcie realizacji robót budowlanych. Mając duże doświadczenie zawodowe potrafią je rozwiązywać, ale przede wszystkim wiedzą jak ich unikać oraz jak im zapobiegać.
Posiadamy dobrze zorganizowany system kooperacji z wieloma podwykonawcami branżowymi i specjalistycznymi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu specjalistycznego, a także biurami projektów, co pozwala nam podejmować się realizacji dużych i skomplikowanych zadań, w stosunkowo krótkim okresie czasu.    
Stawiamy sobie za cel, aby zarówno projektowanie jak też doradztwo, planowanie i wykonawstwo, od projektu do realizacji przedsięwzięcia budowlanego, skoncentrowane było w jednym, zgranym zespole. Zastosowanie nowoczesnych technologii, optymalizacja procesu budowlanego, wspomagana komputerowo jego realizacja, każdorazowo zapewniały naszym klientom optymalny termin realizacji. Aby osiągnąć zamierzony przez nas efekt, stałymi atrybutami naszej pracy jest bezpieczeństwo w trakcie realizacji oraz wysoka jakość wykonywanych robót budowlanych. Są to wartości, których roli nie należy bagatelizować, gdyż tylko dzięki nim w pełni okażemy szacunek naszemu klientowi oraz wykonywanej pracy.
bolix_misover_mleier_mnorgips_m